محمد نجارزاده

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تجزيه و تحليل مسايل اجتماعي ايران

کلاس مجازي دکتر محمد نجارزاده - تجزیه و تحلیل جلسه اول مجازی 17/1/1399

 

کلاس مجازي دکتر محمد نجارزاده - تجزيه و تحليل جلسه دوم مجازي 24/1/1399

 

کلاس مجازي دکتر محمد نجارزاده - تجزيه و تحليل جلسه سوم مجازي 31/1/1399

 

کلاس مجازي دکتر محمد نجارزاده - تجزيه و تحليل مسائل اجتماعي جلسه چهارم مجازي 7/2/1399

 

کلاس مجازي دکتر محمد نجارزاده - تجزيه و تحليل مسائل اجتماعي جلسه پنجم مجازي 14/2/1399

 

کلاس مجازي دکتر محمد نجارزاده - تجزيه و تحليل مسائل اجتماعي- جلسه ششم مجازي 21/2/1399

 

کلاس مجازي دکتر محمد نجارزاده - تجزيه و تحليل مسائل اجتماعي- جلسه هفتم مجازي 28/2/1399

 

کلاس مجازي دکتر محمد نجارزاده - تجزيه و تحليل مسائل اجتماعي- جلسه هشتم مجازي 28/2/1399

 

کلاس مجازی دکتر محمد نجارزاده - تجزيه و تحليل مسائل اجتماعي- جلسه نهم مجازي 11/3/1399

 

کلاس مجازی دکتر محمد نجارزاده - تجزيه و تحليل مسائل اجتماعي- جلسه دهم مجازي 11/3/1399

 

کلاس مجازی دکتر محمد نجارزاده - تجزيه و تحليل مسائل اجتماعي- جلسه يازدهم مجازي 26/3/1399

 

کلاس مجازی دکتر محمد نجارزاده - تجزيه و تحليل مسائل اجتماعي- جلسه دوازدهم مجازي 26/3/1399

بازگشت به بلاگ
دسته بندی : لينك دروس , بازدید:591 , تاریخ انتشار : 1399/02/03