محمد نجارزاده

درباره من

دکتر محمد نجارزاده
image

استادیار گروه آموزشی مدیریت جهانگردی @ دانشکده گردشگری

دکتر محمد نجارزاده استادیار جامعه شناسی در گروه مدیریت گردشگری، دانشکده گردشگری ، دانشگاه سمنان، ایران  است. وی کارشناسی  و کارشناسی ارشد خود را در رشته جغرافیای انسانی از دانشگاه تهران، و دکترای خود را در رشته جامعه شناسی از دانشگاه فرایبورگ آلمان در سال 2011 دریافت کرد. عنوان پایان نامه دکترای وی: تأثیرات جهانی شدن فرهنگی در ایران می باشد. او در مرداد 1391 به عنوان عضو هیات علمی به دانشگاه سمنان پیوست. حوزه های اصلی تحقیق وی عبارتند از: جهانی شدن، سبک زندگی، گردشگری و گردشگری فرهنگی. دکتر نجارزاده در حال حاضر مدیر همکاری‌های علمی و بین المللی دانشگاه سمنان است....

محقق گوگل

(1401/9/8)

استنادات

79

h-index

5

i10-index

1

مؤلفین همکار

10

اسکوپوس

(1401/9/10)

استنادات

0

مقالات

1

h-index

0

مؤلفین همکار

2

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

2005-2008

Master

University of Tehran

Geography and Rural Planning

1380-1384

کارشناسی

دانشگاه تهران

1384-1386

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

1387-1390

دکتری

فرایبورگ- آلمان

تجارب

1399

مدیر همکاری های علمی و بین المللی

دانشگاه سمنان

1392- 1399

مدیر گروه مدیریت گردشگری

دانشگاه سمنان

1392-1396

مدیر پژوهش دانشکده گردشگری

دانشگاه سمنان

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

جهانی شدن و سبک زندگی

گردشگری

گردشگری و فرهنگ

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
تحلیل نقش تصویر مقصد ساکنان محلی و اثرات ادراک‌شده گردشگران در توسعه پایدار گردشگری
پژوهش های روستایی(2021)
^محمد نجارزاده*, محمد رضا اسدی زارچ, روح الله جهانیان بهنمیری
Interpret Influencing Factors on Revisit Intention to Rural Tourism Destinations in Yazd Province
journal of research and rural planning(2021)
9511729001, ^محمد نجارزاده*, ^سکینه جعفری
تأملی بر راهبرد‌های بازاریابی پساکرونا در صنعت گردشگری و هتل‌داری در جهان: مطالعه‌ای مروری
گردشگری و توسعه(2021)
^محمد نجارزاده*, هوشمند باقری قره بلاغ, محسن عین علی
تاثیر تجربه گردشگری بر خاطرات، رضایتمندی و نیات رفتاری گردشگران شهر شیراز
گردشگری شهری(2021)
9711729006, ^زهره کیانی فیض آبادی*, ^محمد نجارزاده
بررسی اثر بخشی یادگیری مشارکتی بر نگرش و رفتار مسئولانه زیست‌محیطی کارکنان اقامتگاه‌های بوم‌گردی (اقامت گاه های بوم گردی منتخب بخش بسطام، شاهرود)
گردشگری و توسعه(2021)
محمد رضا رضوانی*, ذبیح الله ترابی, ^محمد نجارزاده, پرستو حسنی جلیلیان
بررسی عدالت فضایی در شاخص های بهداشتی-درمانی در شهرستان‌های استان گلستان
مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی(2020)
^محمد نجارزاده*, ذبیح الله ترابی, محسن شکریانی, پرستو حسنی جلیلیان
ارائه چارچوبی برای شناسایی چالش‌های جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران: کاربردی از تحلیل مضمون در صنعت هتل
گردشگری و توسعه(2020)
نرگس جعفری, ^محمد نجارزاده*, ^علی اصغر شالبافیان حسین آبادی
تعدیلگری تبلیغات رسانه‌ای بر رابطه بین نگرش مردم و پیامدهای گردشگری (مطالعه موردی: دهستان دشت ارژن)
مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی(2020)
^محمد نجارزاده*, مجید نعمت الهی, حسین بلوچی
اثر کیفیت اطلاعات توصیه های شفاهی در شبکه های اجتماعی-آنلاین بر رفتار گردشگر
مطالعات اجتماعی گردشگری(2019)
نرجس دیرگندم, ^محمد نجارزاده*, ^سید عباس ابراهیمی
استفاده از برند گردشگری جهت ایجاد انگیزه سفر با نقش میانجی نگرش نسبت به مقصد گردشگری
مطالعات مدیریت گردشگری(2019)
^محمد نجارزاده*, ^سید عباس ابراهیمی, رضوان گلستانه
بررسی فضایی عوامل مؤثر بر ضریب مکانی اشتغال زنان روستایی کشور ایران در بخش خدمات
برنامه ریزی منطقه ای(2019)
فضیله داورخانی, علیرضا دربان آستانه, ^محمد نجارزاده*, ذبیح الله ترابی, بهرام هاجری
رابطه‌ی ساختاری نگرش و دانش زیست‌محیطی با تمایلات رفتاری در حفاظت از محیط زیست: نقش میانجی رضایت گردشگر و فایده درک‌شده
آموزش محیط زیست و توسعه پایدار(2018)
^محمد نجارزاده*, ^سکینه جعفری, نرگس جعفری, نگار رجبی
اثرات طرح های توسعه منطقه ای بر گردشگری روستایی (مطالعه موردی: سد سیازاخ در شهرستان دیواندره)
جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای ) موسسه آموزش عالی قشم(2018)
9311819002, ^سیدحسن کابلی*, ^محمد نجارزاده
مدل ساختاری عوامل موثر بر درک ساکنان بومی نسبت به حمایت از توسعه پایدار گردشگری در مجموعه تخت جمشید
جامعه شناسی کاربردی(2018)
^محمد نجارزاده*, مجید نعمت الهی
رفتار مصرف کننده در خدمات گردشگری الکترونیک
مطالعات اجتماعی گردشگری(2018)
^سکینه جعفری*, ^محمد نجارزاده, رضوان گلستانه, نرجس دیرگندم
بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی بر حکمروایی خوب و پایداری جوامع روستایی با نقش تعدیل‌گری سرمایة فرهنگی؛ مورد مطالعه: دهستان گودین شهرستان کنگاور
برنامه ریزی فضایی(2017)
^محمد نجارزاده*, ذبیح الله ترابی, احمد ملکان
برنامه‌ریزی توسعة گردشگری کشاورزی جامعه‌محور با استفاده از چارچوب مشارکتیSOAR (مورد مطالعه: روستای دیزج شاهرود)
گردشگری و توسعه(2017)
^محمد نجارزاده*, ذبیح الله ترابی
ارزیابی رابطه بین پایداری مناطق روستایی و توسعه گردشگری روستایی با تعدیل‎گری درک مردم بومی در روستای قلات شیراز
جغرافیا و پایداری محیط(2017)
^محمد نجارزاده*, مجید نعمت الهی, 9211204002
بررسی تأثیر نگرش مردم محلی بر پایداری مناطق روستایی درجهتِ توسعة گردشگری روستایی مورد شناسی: منطقة قلات شیراز
جغرافیا و آمایش شهری منطقه ای(2017)
^محمد نجارزاده*, 9211204002, مجید نعمت الهی
بررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری (مورد مطالعه: شهرستان سوادکوه )
برنامه ریزی و توسعه گردشگری(2017)
9311729001, ^محمد نجارزاده*, ^زهره کیانی فیض آبادی
Studying Factors Affecting Quality of Life Using Multilevel Models: A Case Study in Rural Areas of Kangavar County
Journal of Sustainable Rural Development(2017)
حسنعلی فرجی سبکبار, ^محمد نجارزاده*, ذبیح الله ترابی, احمد ملکان
رابطه ساختاری ارزش درک شده و رضایت گردشگر با رفتار مسوولانه زیست محیطی: نقش میانجی مشارکت گردشگر
مطالعات مدیریت گردشگری(2017)
سکینه جعفری*, ^محمد نجارزاده, 9411730007, 9411729004
چالش‌ها و مباحث توسعه گردشگری کشاورزی مورد‌مطالعه: مناطق روستایی شاهرود
مطالعات مدیریت گردشگری(2017)
محمد رضا رضوانی, ^محمد نجارزاده*, ذبیح الله ترابی
ارزیابی سطوح پایداری مقاصد روستایی در راستای توسعۀ گردشگری روستایی با تعدیل‌گری تصویر مقصد (مطالعه موردی: دهستان دراک شهرستان شیراز)
journal of research and rural planning(2017)
مجید نعمت الهی, ^محمد نجارزاده*, 9211204002
بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری روستایی در راستای پایداری و توسعه جوامع محلی در مناطق نمونه گردشگری
جغرافیا(2016)
^محمد نجارزاده*, مجید نعمت الهی
بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری به برند و ارتباط آن با توصیة شفاهی به دیگران (مطالعة موردی گردشگران ورودی شهر اصفهان)
گردشگری شهری(2015)
مهدیه قاسمی*, ^محمد نجارزاده
ارزیابی عوامل موثر بر رضایتمندی کلی گردشگران خرید در شهرمرزی شهر بانه
نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی(2015)
^محمد نجارزاده*, ^علی اکبر امین بیدختی, 9012729005
جهانی شدن فرهنگی و اثرات آن بر سبک زندگی شهری: مطالعه موردی شهر اصفهان
فرهنگ مشاوره و روان درماني(2013)
^محمد نجارزاده*
بررسی‌ تفاوت‌های سبک زندگی گروه‌های‌ شهری و روستایی در ارتباط با جهانی‌شدن فرهنگی‌ مطالعه موردی: اصفهان و روستاهای آن
جامعه شناسی کاربردی(2012)
^محمد نجارزاده*
تطبیق نظریات جهانی‌شدن فرهنگ‌ در روستاها بر اساس شاخص‌های سبک زندگی مطالعه موردی: دهستان براآن جنوبی شهرستان اصفهان
پژوهش های روستایی(2012)
^محمد نجارزاده*
Study relation of cultural intelligence with manager performance of Tour and Travel Agencies
The International Journal of Tourism and Spirituality(2021)
محمد رضا اسدی زارچ, ^محمد نجارزاده*
امکان سنجی ظرفیت های گردشگری مضمون محور، شیوه ای نوین در بازاریابی گردشگری
همایش ملی بازاریابی گردشگری پایدار(2019-05-01)
^محمد نجارزاده*, ذبیح الله ترابی, 9611729006
تاثیر دیدگاه واسطه های گردشگری بر تصویر مقصد گردشگری؛ مورد مطالعه: دیدگاه واسطه های گردشگری بر تصویر کشور ترکیه
همایش ملی بازاریابی گردشگری پایدار(2019-05-01)
^محمد نجارزاده, ^زهره کیانی فیض آبادی, 9612729001*
مروری بر رابطه بین عملکرد راهنمای تور و رضایت گردشگران
اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران(2017-09-16)
9411729004, ^محمد نجارزاده*, ^زهره کیانی فیض آبادی
نقش اعتبار منابع توصیه های شفاهی الکترونیکی در رفتار گردشگر
دومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری(2017-07-05)
^محمد نجارزاده*, ^سید عباس ابراهیمی, 9411729008
تبلیغات گردشگری و انگیزه سفر
دومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری(2017-07-05)
^محمد نجارزاده*, ^سید عباس ابراهیمی, 9411729009
مدیریت گردشگری پایدار در حوزه گردشگری آبی
اولین همایش ملی پایداری کسب و کار(2016-12-27)
^سید عباس ابراهیمی, ^محمد نجارزاده, 9412729001
بررسی کیفیت زندگی جامعه در بستر توسعه گردشگری
سومین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار(2016-12-20)
^محسن فرهادی نژاد*, ^محمد نجارزاده, 9311729008
رابطه میان گردشگری و کیفیت زندگی
سومین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار(2016-08-24)
^محسن فرهادی نژاد, ^محمد نجارزاده, 9311729008*
گردشگری رویداد راهکاری جهت توسعه جوامع محلی (مورد مطالع: جشن سده کرمان)
همایش ملی توسعه پایدار گردشگری از تئوری تا عمل با رویکرد توسعه جوامع محلی(2016-05-10)
^محمد نجارزاده, 9411730002, 9411729010
نقش موسیقی اقوام در توسعه گردشگری محلی و فرهنگی (مورد مطالعه طوایف بلوچ)
همایش ملی توسعه پایدار گردشگری از تئوری تا عمل با رویکرد توسعه جوامع محلی(2016-05-10)
^محمد نجارزاده, 9411730003, 9311730002
روش های ارزیابی ارزش ویژه برند جهت توسعه مقاصد گردشگری محلی
همایش ملی توسعه پایدار گردشگری از تئوری تا عمل با رویکرد توسعه جوامع محلی(2016-05-10)
9311729001, ^محمد نجارزاده, ^زهره کیانی فیض آبادی
خشکی زاینده رود و اثر آن بر فعالیت های گردشگری شهر اصفهان
همایش ملی توسعه پایدار گردشگری از تئوری تا عمل با رویکرد توسعه جوامع محلی(2016-05-10)
9411729002, ^محمد نجارزاده, 9411730001
مدیریت تفاوت های فرهنگی با تمرکز بر ابعاد هوش فرهنگی (مطالعه موردی آژانسهای گردشگری)
اولین همایش ملی گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری ورزشی، سلامت و محیط زیست(2015-10-07)
^محمد نجارزاده
نقش سرمایه اجتماعی در گردشگری
اولین همایش ملی گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری ورزشی، سلامت و محیط زیست(2015-10-07)
^لیلا وثوقی, ^محمد نجارزاده
بررسی نقش مشارکت اجتماعی و تعلق اجتماعی در توسعه گردشگری روستایی
اولین همایش ملی گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری ورزشی، سلامت و محیط زیست(2015-10-07)
^محمد نجارزاده
غذای محلی به عنوان راهی برای گریز از چالشهای جهانی شدن در مسیر توسعه پایدارگردشگری
اولین همایش ملی گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری ورزشی، سلامت و محیط زیست(2015-10-07)
^محمد نجارزاده
بررسی راهکارهای رسیدن به توسعه پایداردر مناطق روستاییمنطقه مورد مطالعه: روستای قلات شیراز
کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری تبریز(2015-09-16)
^محمد نجارزاده, ^لیلا وثوقی
اکوتوریسم در استان چهارمحال و بختیاری راهی بسوی توسعه پایدار
دومین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار(2015-05-19)
^محمد نجارزاده
بررسی اثرات فرهنگی توسعه گردشگری بر ادراکات جامعه میزبان: مطالعه موردی شهرستان بابلسر
دومین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار(2015-05-19)
^محمد نجارزاده, سید مجتبی زرگر
بررسی رابطه جهانی‌شدن فرهنگی با تمایل به گردشگری‌برون‌مرزی (مطالعه موردی: شهر بجنورد)
دومین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار(2015-05-19)
^محمد نجارزاده
نقش سرمایه اجتماعی در تشویق رفتارهای ساکنان طرفدار محیط زیست در جامعه مبتنی بر اکوتوریسم
دومین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار(2015-05-19)
^محمد نجارزاده
بررسی نقش محتوای آموزشی در رفتارهای حفاظت از محیط زیست و اکوتوریسم در دانش آموزان مورد مطالعه
دومین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار(2015-05-19)
^محمد نجارزاده
نقش دانشگاه سمنان در آموزش نیروی انسانی متخصص گردشگری و چالش‌های پیش‌روی آن
دومین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار(2015-05-19)
^محمد نجارزاده
جاذبه های گردشگری روستای قلات؛ راهی برای رسیدن به توسعه روستایی
دومین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار(2015-05-19)
^محمد نجارزاده
بررسی رابطه جهانی شدن بر توسعه ­ی گردشگری فرهنگی
دومین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار(2015-05-19)
^محمد نجارزاده
اکوتوریسم به عنوان ابزاری جهت حفاظت از تنوع زیستی
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^لیلا وثوقی, ^محمد نجارزاده
بررسی بازاریابی سبز به عنوان شیوه مناسب بازاریابی طبیعت گردی در استان تهران
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^علی اکبر امین بیدختی, ^محمد نجارزاده
اکوتوریسم در استان سمنان، راهی به سوی توسعه پایدار
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^محمد نجارزاده
برگزاری تورهای میادین جنگ در ایران
نخستین همایش ملی گردشگری(2014-05-28)
^لیلا وثوقی, ^محمد نجارزاده
نقش مضامین آموزشی در هدایت تربیتی دانش‌آموزان جهت برخورد مناسب با طبیعت و هنجارهای طبیعت گردی
اولین همایش ملی توسعه گردشگری در ایران؛ پشتیبانی ها و مانع زدایی ها(2022-03-09)
^علی رنگچیان*, ^محمد نجارزاده
-
مرادنژاد جمال(تاریخ دفاع: 1392/03/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عوامل موثر بر تمايل مشتريان در استفاده از وب سايت¬هاي گردشگري با تاكيد بر وب سايت آژانس¬هاي مسافرتي
سنگي مژگان(تاریخ دفاع: 1393/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه بين جهاني شدن و گردشگري برون مرزي در خانواده هاي ايراني (مطالعه موردي : شهر بجنورد)
فخرطه مرضيه(تاریخ دفاع: 1393/11/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثيرات جهاني شدن فرهنگي بر مقاصد گردشگري(مطالعه موردي: منطقه گردشگري اورامان)
حكيمي اميد(تاریخ دفاع: 1393/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عوامل موثر بر انگيزش گردشگران جنگ(مطالعه موردي : كاروان راهيان نور)
رجبي مقدم بادي نيلوفر(تاریخ دفاع: 1393/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تطبيقي صنعت گردشگري تركيه، مالزي، دبي و ايران و تدوين راهكارهاي بهبود گردشگري ايران
بلدي شهرزاد(تاریخ دفاع: 1393/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه الگوي مناسب براي بازاريابي طبيعت گردي (مورد مطالعه : شهرستان تهران)
حسني نيلوفر(تاریخ دفاع: 1393/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير تعاملات فرهنگي گردشگران در مقاصد گردشگري مورد مطالعه : استان سمنان
عدالت فر منيره(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثرات اجتماعي فرهنگي توسعه گردشگري بر ادراكات جامعه ميزبان (مورد مطالعه : شهر بابلسر)
كريمي سوده(تاریخ دفاع: 1393/11/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
قاسمي مهديه(تاریخ دفاع: 1393/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نوع شناسي گردشگران فرهنگي مبتني بر متغيرهاي جمعيت شناسي و رفتاري- مطالعه موردي شهر كاشان
كاشاني عالي زهره(تاریخ دفاع: 1394/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش بازاريابي سبز در توسعه مناطق اكوتوريستي با ميانجيگري عنصر فرهنگي- مورد مطالعه : قره سو
صديقي عبداله(تاریخ دفاع: 1394/03/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش غذاي محلي در توسعه گردشگري با تمركز بر بازاريابي و توسعه اقتصادي- منطقه مورد مطالعه : استان گيلان
زماني كاسماني سپيده(تاریخ دفاع: 1394/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
امكان سنجي گردشگري روستايي، راهكاري جهت رسيدن به توسعه(مطالعه موردي : روستاي قلات شيراز)
نعمت الهي مجيد(تاریخ دفاع: 1394/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي رابطه بين سرمايه اجتماعي و سرمايه انساني در كارافريني گردشگري، مطالعه موردي مشهد
احسانفر سعيد(تاریخ دفاع: 1394/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارتباط بين مديريت مقصد سايت هاي ميراث جهاني يونسكو و توسعه ي گردشگري (مطالعه موردي : كاخ گلستان)
رضائي مهسا(تاریخ دفاع: 1394/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثرات گردشگري فيلم بر روي تصوير ادراك شده و انگيزه سفر گردشگران. مطالعه موردي : آذربايجان شرقي
آزادوار مسعود(تاریخ دفاع: 1394/03/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير هوش فرهنگي بر روند مديريت تفاوت هاي فرهنگي(مطالعه موردي: مديران و راهنمايان تور آژانس هاي مسافرتي منطقه 1، 2 و 3 تهران)
بخشي الميرا(تاریخ دفاع: 1394/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عوامل موثر بر ارزش ويژه برند مقصد گردشگري (مورد مطالعه : شهرستان سوادكوه)
جعفري وحيده(تاریخ دفاع: 1395/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي وضعيت امنيت گردشگري از نظر نيروي انتظامي و نقش آن در بهبود وضعيت امنيت گردشگران (مطالعه موردي: استان سمنان)
شيباني علي(تاریخ دفاع: 1395/07/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش سرمايه اجتماعي در تشويق رفتارهاي ساكنان در جامعه مبتني بر اكوتوريسم (مطالعه موردي: استان چهارمحال و بختياري)
غلامي ارجنكي لعيا(تاریخ دفاع: 1395/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عوامل موثر برظرفيت هاي اكوتوريسمي تالاب ها وارائه راهكارهاي عملي جهت بهره برداري از آنها (مطالعه موردي تالاب گاوخوني اصفهان)
مسعودي مرغملكي حميدرضا(تاریخ دفاع: 1394/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تطبيقي اثر محتواي آموزشي در رفتارهاي زيست محيطي و اكوتوريسمي در دانش آموزان شهر و روستا (مطالعه موردي: دبيرستان هاي شهر سمنان و روستاهاي اطراف)
رضائي شهميرزادي مرضيه(تاریخ دفاع: 1395/07/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي اثرات اقتصادي و اجتماعي احداث سدهاي مخزني (مطالعه موردي : سد سيازاخ)
اكبرزاده پيمان(تاریخ دفاع: 1395/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
جهانيان بهنميري روح اله(تاریخ دفاع: 1394/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثرات ادراك شده گردشگري بر كيفيت زندگي ساكنان و ميزان حمايت آنها از گردشگري
مهري فاطمه(تاریخ دفاع: 1395/10/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير محتواي وب سايت هاي گردشگري بر پذيرش بازاريابي الكترونيك
شيرخاني مليكا(تاریخ دفاع: 1395/12/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر توسعه گردشگري غذا با تمركز بر آميخته بازاريابي (مطالعه موردي : خراسان رضوي)
ذوالفقاري زهرا(تاریخ دفاع: 1395/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي نقش ادراك از عملكرد پليس در ارتقا احساس امنيت گردشگران و جامعه محلي استان سمنان با در نظر گرفتن نقش ميانجي سرمايه اجتماعي
مهدوي نيا مهدي ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه ميان منابع توصيه هاي شفاهي الكترونيكي با رفتار مصرف كننده گردشگري
دير گندم نرجس(تاریخ دفاع: 1396/06/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر يادگيري زبانهاي خارجي در توسعه گردشگري ايران (مورد مطالعه : يادگيري زبان انگليسي)
اميربك زاده كلاتي عزت(تاریخ دفاع: 1396/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اراهكارهاي ارتقا گردشگري آبي در استان خوزستان
بلك فيروزه(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير تبليغات برند گردشگري در رسانه هاي اجتماعي جهت شكل گيري انگيزه سفر
گلستانه رضوان(تاریخ دفاع: 1396/06/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش تكنولوژي و مدرن سازي حمل و نقل ريلي در توسعه گردشگري مورد مطالعه قطارهاي مسير مشهد
قلوبي الدوز(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي عوامل موثر بر تاب آوري سازماني در صنعت هتلداري ايران و ارائه استراتژي هاي تقويت آن (مطالعه موردي : هتل هاي شهر اصفهان)
شيخ حسني خشايار(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير گردشگري رويداد بر توانمندسازي زنان نواحي روستايي (مطالعه موردي : استان سمنان)
صاحب سرا شيوا(تاریخ دفاع: 1396/04/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير تعهد سازماني بر كيفيت خدمات گردشگري
رجبي نگار(تاریخ دفاع: 1396/06/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
موانع جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در صنعت هتل ايران
جعفري نرگس(تاریخ دفاع: 1396/09/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
عوامل موثر بر موفقيت كسب و كارهاي كوچك و متوسط در گردشگري (مورد مطالعه : اقامتگاه هاي بومي شهر يزد)
يعقوبي محبوبه(تاریخ دفاع: 1396/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي جاذبه هاي ژئوتوريسمي چشمه باداب سورت
امتي زينب(تاریخ دفاع: 1396/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش ميانجي توسعه اكوتوريسم در رابطه با حفاظت از محيط زيست با توسعه پايدار (مطالعه موردي : ژئوپارك قشم)
ملكاء اشتياني عباس(تاریخ دفاع: 1396/10/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي اثرات زيست محيطي اقامتگاه هاي سبز (مطالعه موردي : اكوكمپ متين آباد)
جعفري نرگس(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش هم آفريني در نيات رفتاري مشتريان نمايشگاه هاي صنايع دستي و گردشگري
غناء الناز(تاریخ دفاع: 1397/04/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش ميانجي تصويرمقصد و رضايت گردشگر در رابطه كيفيت و ارزش با وفاداري در مقاصد گردشگري روستايي
اسدي زارچ محمدرضا(تاریخ دفاع: 1397/02/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير گردشگري مذهبي بر كيفيت زندگي مردم شهر مشهد
علي اكبري مرجان(تاریخ دفاع: 1397/09/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير جهاني شدن بر پايداري مقاصد گردشگري تاريخي – فرهنگي (مورد مطالعه : شهر شيراز
عزيزي دارنجاني سپيده(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير رسانه و محصولات فرهنگي بر جذب گردشگران مطالعه موردي : رسانه هاي تصويري
فروغي فر فرزانه(تاریخ دفاع: 1397/08/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي ظرفيت هاي كارآفريني اقامتگاه هاي بوم گردي، مطالعه موردي اقامتگاه بوم گردي شيراز
قدرت زاده راضيه(تاریخ دفاع: 1398/06/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نماد پردازي در توسعه گردشگري ؛ نقش افسانه و اسطوره سازي در جذب گردشگر
گلابي سيده گل آرا(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و ضعيت نظام آموزش و پرورش در توسعه اكوتوريسم و حفاظت از محيط زيست
لعل گندمي شهناز(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي نقش گسترش گردشگري خانه هاي دوم بر سرمايه اجتماعي مطالعه موردي شهرستان فريدون كنار
ذوالفقاري ام البنين ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير مشاركت جامعه محلي در حفاظت از ميراث فرهنگي و توسعه گردشگري مطالعه موردي : مسجد تاريخانه دامغان
داوراني مينا(تاریخ دفاع: 1398/10/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
گردشگري باستان شناسي رويكرد خلاقانه در توسعه گردشگري
كاميابي فاطمه(تاریخ دفاع: 1398/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
امكان سنجي ظرفيت هاي گردشگري مضمون محور،راهكارهاي نوين جهت توسعه گردشگري
خدايي افسانه(تاریخ دفاع: 1398/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير ديدگاه واسطه هاي گردشگري برتصوير مقصد گردشگري
اميرزاده نازنين(تاریخ دفاع: 1398/09/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين ميزان نقش اعتماد و تعهد مذهبي بر نگرش و رضايت بيمار در گردشگري پزشكي
زادسري مهدي(تاریخ دفاع: 1398/04/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنجش نگرش جوامع محلي نسبت به اثرات اقتصادي و اجتماعي توسعه طبيعت گردي (مورد مطالعه دهستان خندان بخش طارم سفلي)
كلهر رقيه(تاریخ دفاع: 1398/10/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش مديريت محلي در توسعه زيست محيطي و اقتصادي نواحي مبتني بر اكوتوريسم (مورد مطالعه دهستان برغان)
خزائي فاطمه(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مقايسه اي نقاط قوت و ضعف در توسعه اكوتوريسم در جزاير ساموئي (تايلند) و جزيره قشم (ايران)
سموئي پژمان(تاریخ دفاع: 1399/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
درك نقش غذاي محلي و رفتار مرتبط با غذا بر وفاداري گردشگران به مقصد (مطالعه موردي : شوشتر و دزفول)
شفيع سكينه(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي و رتبه بندي قابليت¬هاي رسانه هاي اجتماعي در توسعه اكوتوريسم(مورد مطالعه: شمال خوزستان)
زغيبي قناد امير(تاریخ دفاع: 1399/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش سفرهاي خانوادگي در تقويت ويژگي هاي شخصيت اجتماعي دانش آموزان
حميدي پور مليحه(تاریخ دفاع: 1399/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير نگرش و ويژگي هاي مشتريان هتل بر رضايتمندي آنها
آريا مليكا(تاریخ دفاع: 1399/07/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
عوامل مؤثر بر تمايلات رفتاري در گردشگري ماجراجويانه
حقيقي فاطمه زهرا(تاریخ دفاع: 1399/11/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير تجربه گردشگري خلاق بر خاطرات، رضايت و نيات رفتاري گردشگران (مورد مطالعه : گردشگران شيراز)
نيك خواه فرناز(تاریخ دفاع: 1399/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
امكان سنجي تاثير داستان سرايي مجازي بر شكل گيري انگيزه سفر در گردشگران
ناجي پور فريد(تاریخ دفاع: 1399/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثرگذاري مهارت هاي ارتباطي و بايدها و نبايدهاي فرهنگي – اجتماعي جامعه ميزبان در جذب گردشگران (مورد مطالعه : شهر يزد)
طاهري اميرحسين ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير رسانه هاي اجتماعي در توسعه گردشگري
روهنده مارال(تاریخ دفاع: 1400/06/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير صلاحيت كاربر و ويژگي هاي فناوري هاي هوشمند گردشگري (STT ) بر كسب رضايت از تجربه ي سفر
روان به سحر ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه چارچوبي براي صدور گواهينامه سبز در صنعت هتلداري
شاهوراني ها اكرم السادات ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش گردشگري در توسعه صنايع دستي روستايي
صفري وحيد ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير فرهنگ گردشگران برسبك زندگي مردم منطقه شهداد كرمان
خاري عفت ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير مسئوليت اجتماعي مقصد بر رفتار مسئولانه¬زيست-محيطي، رضايت و ادراك ساكنان از گردشگري
توكلي علي(تاریخ دفاع: 1400/06/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عوامل موثر بر توسعه كارآفريني در گردشگري ورزشي، مورد:مطالعه: پيست ديزين
علي كاهي مهرداد(تاریخ دفاع: 1400/06/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير بازاريابي بر جذب گردشگر در شهر كربلا
وتوت زيد(تاریخ دفاع: 1400/04/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي بازاريابي گردشگري الكترونيكي در عراق و ارائه راه حل¬هاي عملي، (مورد مطالعه: كربلا)
العرد عبدالكريم(تاریخ دفاع: 1400/04/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي و بهينه¬سازي قابليت¬هاي طبيعي و انسان ساخت وقفي در راستاي توسعه گردشگري استان سمنان
مجذوب سينا(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي اثرات اقتصاد اشتراكي بر صنعت گردشگري ايران
صارميان سميرا ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش صنايع دستي در توانمند سازي زنان (مورد مطالعه :شهر آب پخش، استان بوشهر)
حكمت شعار فريده ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عوامل مؤثر بر وفاداري به مقصدهاي گردشگري كشاورزي با ميانجيگري نقش كيفيت خدمات گردشگري كشاورزي (مورد مطالعه : مناطق روستايي الموت قزوين)
طاهرخاني مهرافرين ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تأثير توسعه گردشگري خانه هاي دوم بر معيشت پايدار جامعه محلي (مورد مطالعه: نواحي روستايي استان قم)
طلعتي احد فاطمه ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير گردشگري خانه هاي دوم بر توسعه پايدار شهميرزاد
خليلي پالندي فريبا ، مقطع : كارشناسي ارشد
بازاريابي الكترونيكي وتاثير آن بر رفتار مصرف كننده در گردشگري (مورد مطالعه : كربلا)
الغالبي عباس(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي نقش بازاريابي الكترونيكي در توسعه گردشگري عراق (مورد مطالعه: جاذبه‌هاي گردشگري بابل)
الغرابي وليد(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير برنامه ريزي استراتژيك و مديريت منابع انساني در دستيابي به پايداري هتل هاي شهر نجف
عجينه يوسف ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير نوآوري محصول بر عملكرد كسب و كارهاي گردشگري در طول همه گيري كرونا
اردلان ارينا ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير گردشگري خانه هاي دوم بر روي توسعه پايدار شهميرزاد
بررسي عوامل موثر بر وفاداري به مقصدهاي گردشگري كشاورزي با نقش ميانجيگري كيفيت خدمات گردشگري (مورد مطالعه: مناطق روستايي الموت قزوين)
نقش اينفلوئنسرها در معرفي مقصدهاي گردشگري (مورد مطالعه: استان زنجان)
شناسايي دلايل انتخاب مقصد گردشگري با استفاده از رويكرد علوم اعصاب
خادم فاطمه ، مقطع : كارشناسي ارشد
واكاوي اثرات كرونا بر گردشگري مناطق كويري و راهكارهاي برون رفت از بحران
تاثيرطبيعت گردي بر اشتغال و فرصت هاي توسعه محلي
جعفريان سياوش رضا ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
مرادنژاد جمال(تاریخ دفاع: 1392/03/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عوامل موثر بر تمايل مشتريان در استفاده از وب سايت¬هاي گردشگري با تاكيد بر وب سايت آژانس¬هاي مسافرتي
سنگي مژگان(تاریخ دفاع: 1393/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه بين جهاني شدن و گردشگري برون مرزي در خانواده هاي ايراني (مطالعه موردي : شهر بجنورد)
فخرطه مرضيه(تاریخ دفاع: 1393/11/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثيرات جهاني شدن فرهنگي بر مقاصد گردشگري(مطالعه موردي: منطقه گردشگري اورامان)
حكيمي اميد(تاریخ دفاع: 1393/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عوامل موثر بر انگيزش گردشگران جنگ(مطالعه موردي : كاروان راهيان نور)
رجبي مقدم بادي نيلوفر(تاریخ دفاع: 1393/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تطبيقي صنعت گردشگري تركيه، مالزي، دبي و ايران و تدوين راهكارهاي بهبود گردشگري ايران
بلدي شهرزاد(تاریخ دفاع: 1393/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه الگوي مناسب براي بازاريابي طبيعت گردي (مورد مطالعه : شهرستان تهران)
حسني نيلوفر(تاریخ دفاع: 1393/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير تعاملات فرهنگي گردشگران در مقاصد گردشگري مورد مطالعه : استان سمنان
عدالت فر منيره(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثرات اجتماعي فرهنگي توسعه گردشگري بر ادراكات جامعه ميزبان (مورد مطالعه : شهر بابلسر)
كريمي سوده(تاریخ دفاع: 1393/11/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
قاسمي مهديه(تاریخ دفاع: 1393/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نوع شناسي گردشگران فرهنگي مبتني بر متغيرهاي جمعيت شناسي و رفتاري- مطالعه موردي شهر كاشان
كاشاني عالي زهره(تاریخ دفاع: 1394/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش بازاريابي سبز در توسعه مناطق اكوتوريستي با ميانجيگري عنصر فرهنگي- مورد مطالعه : قره سو
صديقي عبداله(تاریخ دفاع: 1394/03/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش غذاي محلي در توسعه گردشگري با تمركز بر بازاريابي و توسعه اقتصادي- منطقه مورد مطالعه : استان گيلان
زماني كاسماني سپيده(تاریخ دفاع: 1394/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
امكان سنجي گردشگري روستايي، راهكاري جهت رسيدن به توسعه(مطالعه موردي : روستاي قلات شيراز)
نعمت الهي مجيد(تاریخ دفاع: 1394/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي رابطه بين سرمايه اجتماعي و سرمايه انساني در كارافريني گردشگري، مطالعه موردي مشهد
احسانفر سعيد(تاریخ دفاع: 1394/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارتباط بين مديريت مقصد سايت هاي ميراث جهاني يونسكو و توسعه ي گردشگري (مطالعه موردي : كاخ گلستان)
رضائي مهسا(تاریخ دفاع: 1394/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثرات گردشگري فيلم بر روي تصوير ادراك شده و انگيزه سفر گردشگران. مطالعه موردي : آذربايجان شرقي
آزادوار مسعود(تاریخ دفاع: 1394/03/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير هوش فرهنگي بر روند مديريت تفاوت هاي فرهنگي(مطالعه موردي: مديران و راهنمايان تور آژانس هاي مسافرتي منطقه 1، 2 و 3 تهران)
بخشي الميرا(تاریخ دفاع: 1394/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عوامل موثر بر ارزش ويژه برند مقصد گردشگري (مورد مطالعه : شهرستان سوادكوه)
جعفري وحيده(تاریخ دفاع: 1395/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي وضعيت امنيت گردشگري از نظر نيروي انتظامي و نقش آن در بهبود وضعيت امنيت گردشگران (مطالعه موردي: استان سمنان)
شيباني علي(تاریخ دفاع: 1395/07/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش سرمايه اجتماعي در تشويق رفتارهاي ساكنان در جامعه مبتني بر اكوتوريسم (مطالعه موردي: استان چهارمحال و بختياري)
غلامي ارجنكي لعيا(تاریخ دفاع: 1395/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عوامل موثر برظرفيت هاي اكوتوريسمي تالاب ها وارائه راهكارهاي عملي جهت بهره برداري از آنها (مطالعه موردي تالاب گاوخوني اصفهان)
مسعودي مرغملكي حميدرضا(تاریخ دفاع: 1394/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تطبيقي اثر محتواي آموزشي در رفتارهاي زيست محيطي و اكوتوريسمي در دانش آموزان شهر و روستا (مطالعه موردي: دبيرستان هاي شهر سمنان و روستاهاي اطراف)
رضائي شهميرزادي مرضيه(تاریخ دفاع: 1395/07/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي اثرات اقتصادي و اجتماعي احداث سدهاي مخزني (مطالعه موردي : سد سيازاخ)
اكبرزاده پيمان(تاریخ دفاع: 1395/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
جهانيان بهنميري روح اله(تاریخ دفاع: 1394/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثرات ادراك شده گردشگري بر كيفيت زندگي ساكنان و ميزان حمايت آنها از گردشگري
مهري فاطمه(تاریخ دفاع: 1395/10/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير محتواي وب سايت هاي گردشگري بر پذيرش بازاريابي الكترونيك
شيرخاني مليكا(تاریخ دفاع: 1395/12/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر توسعه گردشگري غذا با تمركز بر آميخته بازاريابي (مطالعه موردي : خراسان رضوي)
ذوالفقاري زهرا(تاریخ دفاع: 1395/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي نقش ادراك از عملكرد پليس در ارتقا احساس امنيت گردشگران و جامعه محلي استان سمنان با در نظر گرفتن نقش ميانجي سرمايه اجتماعي
مهدوي نيا مهدي ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه ميان منابع توصيه هاي شفاهي الكترونيكي با رفتار مصرف كننده گردشگري
دير گندم نرجس(تاریخ دفاع: 1396/06/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر يادگيري زبانهاي خارجي در توسعه گردشگري ايران (مورد مطالعه : يادگيري زبان انگليسي)
اميربك زاده كلاتي عزت(تاریخ دفاع: 1396/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اراهكارهاي ارتقا گردشگري آبي در استان خوزستان
بلك فيروزه(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير تبليغات برند گردشگري در رسانه هاي اجتماعي جهت شكل گيري انگيزه سفر
گلستانه رضوان(تاریخ دفاع: 1396/06/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش تكنولوژي و مدرن سازي حمل و نقل ريلي در توسعه گردشگري مورد مطالعه قطارهاي مسير مشهد
قلوبي الدوز(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي عوامل موثر بر تاب آوري سازماني در صنعت هتلداري ايران و ارائه استراتژي هاي تقويت آن (مطالعه موردي : هتل هاي شهر اصفهان)
شيخ حسني خشايار(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير گردشگري رويداد بر توانمندسازي زنان نواحي روستايي (مطالعه موردي : استان سمنان)
صاحب سرا شيوا(تاریخ دفاع: 1396/04/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير تعهد سازماني بر كيفيت خدمات گردشگري
رجبي نگار(تاریخ دفاع: 1396/06/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
موانع جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در صنعت هتل ايران
جعفري نرگس(تاریخ دفاع: 1396/09/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
عوامل موثر بر موفقيت كسب و كارهاي كوچك و متوسط در گردشگري (مورد مطالعه : اقامتگاه هاي بومي شهر يزد)
يعقوبي محبوبه(تاریخ دفاع: 1396/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي جاذبه هاي ژئوتوريسمي چشمه باداب سورت
امتي زينب(تاریخ دفاع: 1396/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش ميانجي توسعه اكوتوريسم در رابطه با حفاظت از محيط زيست با توسعه پايدار (مطالعه موردي : ژئوپارك قشم)
ملكاء اشتياني عباس(تاریخ دفاع: 1396/10/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي اثرات زيست محيطي اقامتگاه هاي سبز (مطالعه موردي : اكوكمپ متين آباد)
جعفري نرگس(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش هم آفريني در نيات رفتاري مشتريان نمايشگاه هاي صنايع دستي و گردشگري
غناء الناز(تاریخ دفاع: 1397/04/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش ميانجي تصويرمقصد و رضايت گردشگر در رابطه كيفيت و ارزش با وفاداري در مقاصد گردشگري روستايي
اسدي زارچ محمدرضا(تاریخ دفاع: 1397/02/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير گردشگري مذهبي بر كيفيت زندگي مردم شهر مشهد
علي اكبري مرجان(تاریخ دفاع: 1397/09/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير جهاني شدن بر پايداري مقاصد گردشگري تاريخي – فرهنگي (مورد مطالعه : شهر شيراز
عزيزي دارنجاني سپيده(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير رسانه و محصولات فرهنگي بر جذب گردشگران مطالعه موردي : رسانه هاي تصويري
فروغي فر فرزانه(تاریخ دفاع: 1397/08/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي ظرفيت هاي كارآفريني اقامتگاه هاي بوم گردي، مطالعه موردي اقامتگاه بوم گردي شيراز
قدرت زاده راضيه(تاریخ دفاع: 1398/06/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نماد پردازي در توسعه گردشگري ؛ نقش افسانه و اسطوره سازي در جذب گردشگر
گلابي سيده گل آرا(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و ضعيت نظام آموزش و پرورش در توسعه اكوتوريسم و حفاظت از محيط زيست
لعل گندمي شهناز(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي نقش گسترش گردشگري خانه هاي دوم بر سرمايه اجتماعي مطالعه موردي شهرستان فريدون كنار
ذوالفقاري ام البنين ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير مشاركت جامعه محلي در حفاظت از ميراث فرهنگي و توسعه گردشگري مطالعه موردي : مسجد تاريخانه دامغان
داوراني مينا(تاریخ دفاع: 1398/10/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
گردشگري باستان شناسي رويكرد خلاقانه در توسعه گردشگري
كاميابي فاطمه(تاریخ دفاع: 1398/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
امكان سنجي ظرفيت هاي گردشگري مضمون محور،راهكارهاي نوين جهت توسعه گردشگري
خدايي افسانه(تاریخ دفاع: 1398/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير ديدگاه واسطه هاي گردشگري برتصوير مقصد گردشگري
اميرزاده نازنين(تاریخ دفاع: 1398/09/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين ميزان نقش اعتماد و تعهد مذهبي بر نگرش و رضايت بيمار در گردشگري پزشكي
زادسري مهدي(تاریخ دفاع: 1398/04/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنجش نگرش جوامع محلي نسبت به اثرات اقتصادي و اجتماعي توسعه طبيعت گردي (مورد مطالعه دهستان خندان بخش طارم سفلي)
كلهر رقيه(تاریخ دفاع: 1398/10/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش مديريت محلي در توسعه زيست محيطي و اقتصادي نواحي مبتني بر اكوتوريسم (مورد مطالعه دهستان برغان)
خزائي فاطمه(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مقايسه اي نقاط قوت و ضعف در توسعه اكوتوريسم در جزاير ساموئي (تايلند) و جزيره قشم (ايران)
سموئي پژمان(تاریخ دفاع: 1399/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
درك نقش غذاي محلي و رفتار مرتبط با غذا بر وفاداري گردشگران به مقصد (مطالعه موردي : شوشتر و دزفول)
شفيع سكينه(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي و رتبه بندي قابليت¬هاي رسانه هاي اجتماعي در توسعه اكوتوريسم(مورد مطالعه: شمال خوزستان)
زغيبي قناد امير(تاریخ دفاع: 1399/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش سفرهاي خانوادگي در تقويت ويژگي هاي شخصيت اجتماعي دانش آموزان
حميدي پور مليحه(تاریخ دفاع: 1399/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير نگرش و ويژگي هاي مشتريان هتل بر رضايتمندي آنها
آريا مليكا(تاریخ دفاع: 1399/07/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
عوامل مؤثر بر تمايلات رفتاري در گردشگري ماجراجويانه
حقيقي فاطمه زهرا(تاریخ دفاع: 1399/11/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير تجربه گردشگري خلاق بر خاطرات، رضايت و نيات رفتاري گردشگران (مورد مطالعه : گردشگران شيراز)
نيك خواه فرناز(تاریخ دفاع: 1399/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
امكان سنجي تاثير داستان سرايي مجازي بر شكل گيري انگيزه سفر در گردشگران
ناجي پور فريد(تاریخ دفاع: 1399/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثرگذاري مهارت هاي ارتباطي و بايدها و نبايدهاي فرهنگي – اجتماعي جامعه ميزبان در جذب گردشگران (مورد مطالعه : شهر يزد)
طاهري اميرحسين(تاریخ دفاع: 1400/11/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير رسانه هاي اجتماعي در توسعه گردشگري
روهنده مارال(تاریخ دفاع: 1400/06/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير صلاحيت كاربر و ويژگي هاي فناوري هاي هوشمند گردشگري (STT ) بر كسب رضايت از تجربه ي سفر
روان به سحر(تاریخ دفاع: 1400/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه چارچوبي براي صدور گواهينامه سبز در صنعت هتلداري
شاهوراني ها اكرم السادات(تاریخ دفاع: 1400/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش گردشگري در توسعه صنايع دستي روستايي
صفري وحيد ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير فرهنگ گردشگران برسبك زندگي مردم منطقه شهداد كرمان
خاري عفت ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير مسئوليت اجتماعي مقصد بر رفتار مسئولانه¬زيست-محيطي، رضايت و ادراك ساكنان از گردشگري
توكلي علي(تاریخ دفاع: 1400/06/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عوامل موثر بر توسعه كارآفريني در گردشگري ورزشي، مورد:مطالعه: پيست ديزين
علي كاهي مهرداد(تاریخ دفاع: 1400/06/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير بازاريابي بر جذب گردشگر در شهر كربلا
وتوت زيد(تاریخ دفاع: 1400/04/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي بازاريابي گردشگري الكترونيكي در عراق و ارائه راه حل¬هاي عملي، (مورد مطالعه: كربلا)
العرد عبدالكريم(تاریخ دفاع: 1400/04/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي و بهينه¬سازي قابليت¬هاي طبيعي و انسان ساخت وقفي در راستاي توسعه گردشگري استان سمنان
مجذوب سينا(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي اثرات اقتصاد اشتراكي بر صنعت گردشگري ايران
صارميان سميرا ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش صنايع دستي در توانمند سازي زنان (مورد مطالعه :شهر آب پخش، استان بوشهر)
حكمت شعار فريده(تاریخ دفاع: 1401/06/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عوامل مؤثر بر وفاداري به مقصدهاي گردشگري كشاورزي با ميانجيگري نقش كيفيت خدمات گردشگري كشاورزي (مورد مطالعه : مناطق روستايي الموت قزوين)
طاهرخاني مهرافرين ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تأثير توسعه گردشگري خانه هاي دوم بر معيشت پايدار جامعه محلي (مورد مطالعه: نواحي روستايي استان قم)
طلعتي احد فاطمه(تاریخ دفاع: 1400/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير گردشگري خانه هاي دوم بر توسعه پايدار شهميرزاد
خليلي پالندي فريبا(تاریخ دفاع: 1400/11/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بازاريابي الكترونيكي وتاثير آن بر رفتار مصرف كننده در گردشگري (مورد مطالعه : كربلا)
الغالبي عباس(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي نقش بازاريابي الكترونيكي در توسعه گردشگري عراق (مورد مطالعه: جاذبه‌هاي گردشگري بابل)
الغرابي وليد(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير برنامه ريزي استراتژيك و مديريت منابع انساني در دستيابي به پايداري هتل هاي شهر نجف
عجينه يوسف(تاریخ دفاع: 1400/11/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير نوآوري محصول بر عملكرد كسب و كارهاي گردشگري در طول همه گيري كرونا
اردلان ارينا(تاریخ دفاع: 1401/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عوامل موثر بر وفاداري به مقصدهاي گردشگري كشاورزي با نقش ميانجيگري كيفيت خدمات گردشگري (مورد مطالعه: مناطق روستايي الموت قزوين)
نقش اينفلوئنسرها در معرفي مقصدهاي گردشگري (مورد مطالعه: استان زنجان)
محمدي مريم ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي دلايل انتخاب مقصد گردشگري با استفاده از رويكرد علوم اعصاب
خادم فاطمه(تاریخ دفاع: 1401/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
واكاوي اثرات كرونا بر گردشگري مناطق كويري و راهكارهاي برون رفت از بحران
شاكرمي مهديه ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثيرطبيعت گردي بر اشتغال و فرصت هاي توسعه محلي
جعفريان سياوش رضا ، مقطع : كارشناسي ارشد
زيباشناسي گردشگردي با توجه به نگرش مكتب رمانتي‌سيزم به طبيعت (مطالعه و كاربست: استان سمنان)
همايوني فايزه ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه تطبيقي راهكارهاي توسعه پايدار گردشگري بين بناهاي ميراث جهاني و ميراث ملي مورد مطالعه:شهر شيراز و شهر جهاني يزد
باقري سولماز ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي وضعيت ازدواج جوانان استان سمنان و نقش تورهاي آموزشي ارتباط موثر بر شناخت پيش از ازدواج جوانان
كمندي عطيه ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عوامل موثر بر كيفيت زندگي جوانان استان سمنان با تاكيد بر بخش گردشگري
افرادي مايده(تاریخ دفاع: 1401/08/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير بازاريابي رسانه هاي اجتماعي بر برند مقصد گردشگري (مورد مطالعه: شهرستان سمنان)
امكان سنجي گردشگري طبيعت محور با تاكيد بر آموزش پوشش گياهي و جانوري (مورد مطالعه: پارك هاي اصفهان )
عباسيان حديثه ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي الگوي انتخاب مقصد برمبناي نظريه رفتار برنامه¬ريزي شده در گردشگري (مورد مطالعه شهرستان خرم آباد)
قوانین جدید بازاریابی و روابط عمومی
قوانین جدید بازاریابی و روابط عمومی
بررسی راهبردهای عملیاتی به منظور ارتقای منابع وقف در استان سمنان
(2021-05-03 00:00:00)
بررسی وضعیت امنیت گردشگری از منظر نیروی انتظامی و ارایه راهکارهایی برای بهبود آن (مورد: استان سمنان)
(2022-05-14 00:00:00)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
تحلیل رفتار جهانگردی و تعامل فرهنگی   (466 بار دانلود)
رشته : مدیریت گردشگری , گرایش : بازاریابی گردشگری- برنامه ریزی توسعه گردشگری
سامانه های اطلاعاتی در جهانگردی   (468 بار دانلود)
رشته : مدیریت گردشگری , گرایش : بازاریابی گردشگری- برنامه ریزی توسعه گردشگری
مکتب ها و نظریه های جغرافیایی   (411 بار دانلود)
رشته : طبیعت گردی
شناخت فرهنگ ملل   (385 بار دانلود)
رشته : گردشگری
برنامه ریزی و طراحی اکوتوریسم   (423 بار دانلود)
رشته : طبیعت گردی
زبان انگلیسی مکالمه   (443 بار دانلود)
رشته : مدیریت گردشگری
کلیات حقوق   (439 بار دانلود)
رشته : گردشگری
مبانی مردم شناسی (گردشگری)   (457 بار دانلود)
رشته : مدیریت گردشگری
زبان انگلیسی   (397 بار دانلود)
رشته : گردشگری
تجزيه وتحليل مسائل اجتماعي ايران   (415 بار دانلود)
رشته : مدیریت گردشگری
بنيانهاي نظريه اي برنامه ريزي   (391 بار دانلود)
رشته : طبیعت گردی
فرهنگ عامه   (417 بار دانلود)
رشته : مدیریت گردشگری
مبانی جامعه شناسی گردشگری   (484 بار دانلود)
رشته : گردشگری

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

دانشگاه سمنان، دانشكده گردشگري, گروه مديريت گردشگری، اتاق 124
mnajjarzadeh@semnan.ac.ir
(+98)2331535583

فرم تماس