محمد نجارزاده

درباره من

دکتر محمد نجارزاده
image

دانشیار گروه آموزشی مدیریت جهانگردی @ دانشکده گردشگری

دکتر محمد نجارزاده دانشیار جامعه شناسی در گروه مدیریت گردشگری، دانشکده گردشگری ، دانشگاه سمنان، ایران  است. وی کارشناسی  و کارشناسی ارشد خود را در رشته جغرافیای انسانی از دانشگاه تهران، و دکترای خود را در رشته جامعه شناسی از دانشگاه فرایبورگ آلمان در سال 2011 دریافت کرد. عنوان پایان نامه دکترای وی: اثرات جهانی شدن فرهنگی در ایران می باشد. او در مرداد 1391 به عنوان عضو هیات علمی به دانشگاه سمنان پیوست. حوزه های اصلی تحقیق وی عبارتند از: جهانی شدن، سبک زندگی، گردشگری و گردشگری فرهنگی. دکتر نجارزاده در حال حاضر مدیر همکاری‌های علمی و بین المللی دانشگاه سمنان است....

محقق گوگل

(1403/4/2)

استنادات

116

h-index

6

i10-index

2

مؤلفین همکار

9

اسکوپوس

(1403/4/3)

استنادات

0

مقالات

1

h-index

0

مؤلفین همکار

2

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

2005-2008

Master

University of Tehran

Geography and Rural Planning

1387-1390

دکتری

فرایبورگ- آلمان

1380-1384

کارشناسی

دانشگاه تهران

1384-1386

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

تجارب

1399

مدیر همکاری های علمی و بین المللی

دانشگاه سمنان

1392-1396

مدیر پژوهش دانشکده گردشگری

دانشگاه سمنان

1392- 1399

مدیر گروه مدیریت گردشگری

دانشگاه سمنان

مهارت ها

مسلط به نرم افزارهای آماری و جغرافیایی

مسلط به زبان آلمانی

مسلط به زبان انگلیسی

اولویت های پژوهشی

جهانی شدن و سبک زندگی

گردشگری و فرهنگ

گردشگری

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/03/31
بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری روستایی در راستای پایداری و توسعه جوامع محلی در مناطق نمونه گردشگری
جغرافیا(2016)
^محمد نجارزاده*, مجید نعمت الهی
ارزیابی سطوح پایداری مقاصد روستایی در راستای توسعۀ گردشگری روستایی با تعدیل‌گری تصویر مقصد (مطالعه موردی: دهستان دراک شهرستان شیراز)
journal of research and rural planning(2017)
مجید نعمت الهی, ^محمد نجارزاده*, 9211204002
رابطه ساختاری ارزش درک شده و رضایت گردشگر با رفتار مسوولانه زیست محیطی: نقش میانجی مشارکت گردشگر
مطالعات مدیریت گردشگری(2017)
سکینه جعفری*, ^محمد نجارزاده, 9411730007, 9411729004
بررسی تأثیر نگرش مردم محلی بر پایداری مناطق روستایی درجهتِ توسعة گردشگری روستایی مورد شناسی: منطقة قلات شیراز
جغرافیا و آمایش شهری منطقه ای(2017)
^محمد نجارزاده*, 9211204002, مجید نعمت الهی
بررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری (مورد مطالعه: شهرستان سوادکوه )
برنامه ریزی و توسعه گردشگری(2017)
9311729001, ^محمد نجارزاده*, ^زهره کیانی فیض آبادی
بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری به برند و ارتباط آن با توصیة شفاهی به دیگران (مطالعة موردی گردشگران ورودی شهر اصفهان)
گردشگری شهری(2015)
مهدیه قاسمی*, ^محمد نجارزاده
چالش‌ها و مباحث توسعه گردشگری کشاورزی مورد‌مطالعه: مناطق روستایی شاهرود
مطالعات مدیریت گردشگری(2017)
محمد رضا رضوانی, ^محمد نجارزاده*, ذبیح الله ترابی
مدل ساختاری عوامل موثر بر درک ساکنان بومی نسبت به حمایت از توسعه پایدار گردشگری در مجموعه تخت جمشید
جامعه شناسی کاربردی(2018)
^محمد نجارزاده*, مجید نعمت الهی
بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی بر حکمروایی خوب و پایداری جوامع روستایی با نقش تعدیل‌گری سرمایة فرهنگی؛ مورد مطالعه: دهستان گودین شهرستان کنگاور
برنامه ریزی فضایی(2017)
^محمد نجارزاده*, ذبیح الله ترابی, احمد ملکان
رابطه‌ی ساختاری نگرش و دانش زیست‌محیطی با تمایلات رفتاری در حفاظت از محیط زیست: نقش میانجی رضایت گردشگر و فایده درک‌شده
آموزش محیط زیست و توسعه پایدار(2018)
^محمد نجارزاده*, ^سکینه جعفری, نرگس جعفری, نگار رجبی
برنامه‌ریزی توسعة گردشگری کشاورزی جامعه‌محور با استفاده از چارچوب مشارکتیSOAR (مورد مطالعه: روستای دیزج شاهرود)
گردشگری و توسعه(2017)
^محمد نجارزاده*, ذبیح الله ترابی
تعدیلگری تبلیغات رسانه‌ای بر رابطه بین نگرش مردم و پیامدهای گردشگری (مطالعه موردی: دهستان دشت ارژن)
مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی(2020)
^محمد نجارزاده*, مجید نعمت الهی, حسین بلوچی
ارزیابی رابطه بین پایداری مناطق روستایی و توسعه گردشگری روستایی با تعدیل‎گری درک مردم بومی در روستای قلات شیراز
جغرافیا و پایداری محیط(2017)
^محمد نجارزاده*, مجید نعمت الهی, 9211204002
اثرات طرح های توسعه منطقه ای بر گردشگری روستایی (مطالعه موردی: سد سیازاخ در شهرستان دیواندره)
جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای ) موسسه آموزش عالی قشم(2018)
9311819002, ^سیدحسن کابلی*, ^محمد نجارزاده
رفتار مصرف کننده در خدمات گردشگری الکترونیک
مطالعات اجتماعی گردشگری(2018)
^سکینه جعفری*, ^محمد نجارزاده, رضوان گلستانه, نرجس دیرگندم
بررسی فضایی عوامل مؤثر بر ضریب مکانی اشتغال زنان روستایی کشور ایران در بخش خدمات
برنامه ریزی منطقه ای(2019)
فضیله داورخانی, علیرضا دربان آستانه, ^محمد نجارزاده*, ذبیح الله ترابی, بهرام هاجری
Studying Factors Affecting Quality of Life Using Multilevel Models: A Case Study in Rural Areas of Kangavar County
Journal of Sustainable Rural Development(2017)
حسنعلی فرجی سبکبار, ^محمد نجارزاده*, ذبیح الله ترابی, احمد ملکان
استفاده از برند گردشگری جهت ایجاد انگیزه سفر با نقش میانجی نگرش نسبت به مقصد گردشگری
مطالعات مدیریت گردشگری(2019)
^محمد نجارزاده*, ^سید عباس ابراهیمی, رضوان گلستانه
اثر کیفیت اطلاعات توصیه های شفاهی در شبکه های اجتماعی-آنلاین بر رفتار گردشگر
مطالعات اجتماعی گردشگری(2019)
نرجس دیرگندم, ^محمد نجارزاده*, ^سید عباس ابراهیمی
ارائه چارچوبی برای شناسایی چالش‌های جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران: کاربردی از تحلیل مضمون در صنعت هتل
گردشگری و توسعه(2020)
نرگس جعفری, ^محمد نجارزاده*, ^علی اصغر شالبافیان حسین آبادی
بررسی عدالت فضایی در شاخص های بهداشتی-درمانی در شهرستان‌های استان گلستان
مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی(2020)
^محمد نجارزاده*, ذبیح الله ترابی, محسن شکریانی, پرستو حسنی جلیلیان
Interpret Influencing Factors on Revisit Intention to Rural Tourism Destinations in Yazd Province
journal of research and rural planning(2021)
9511729001, ^محمد نجارزاده*, ^سکینه جعفری
بررسی اثر بخشی یادگیری مشارکتی بر نگرش و رفتار مسئولانه زیست‌محیطی کارکنان اقامتگاه‌های بوم‌گردی (اقامت گاه های بوم گردی منتخب بخش بسطام، شاهرود)
گردشگری و توسعه(2021)
محمد رضا رضوانی*, ذبیح الله ترابی, ^محمد نجارزاده, پرستو حسنی جلیلیان
تاثیر تجربه گردشگری بر خاطرات، رضایتمندی و نیات رفتاری گردشگران شهر شیراز
گردشگری شهری(2021)
9711729006, ^زهره کیانی فیض آبادی*, ^محمد نجارزاده
تحلیل نقش تصویر مقصد ساکنان محلی و اثرات ادراک‌شده گردشگران در توسعه پایدار گردشگری
پژوهش های روستایی(2021)
^محمد نجارزاده*, محمد رضا اسدی زارچ, روح الله جهانیان بهنمیری
تأملی بر راهبرد‌های بازاریابی پساکرونا در صنعت گردشگری و هتل‌داری در جهان: مطالعه‌ای مروری
گردشگری و توسعه(2021)
^محمد نجارزاده*, هوشمند باقری قره بلاغ, محسن عین علی
Study relation of cultural intelligence with manager performance of Tour and Travel Agencies
The International Journal of Tourism and Spirituality(2021)
محمد رضا اسدی زارچ, ^محمد نجارزاده*
بررسی‌ تفاوت‌های سبک زندگی گروه‌های‌ شهری و روستایی در ارتباط با جهانی‌شدن فرهنگی‌ مطالعه موردی: اصفهان و روستاهای آن
جامعه شناسی کاربردی(2012)
^محمد نجارزاده*
تطبیق نظریات جهانی‌شدن فرهنگ‌ در روستاها بر اساس شاخص‌های سبک زندگی مطالعه موردی: دهستان براآن جنوبی شهرستان اصفهان
پژوهش های روستایی(2012)
^محمد نجارزاده*
TOURISM BROKERS' PERSPECTIVE ON TURKEY'S IMAGE: MARKETING COMMUNICATIONS AND SUBJECTIVE NORMS AS MEDIATORS
ENLIGHTENING TOURISM. A PATHMAKING JOURNAL(2022)
^محمد نجارزاده*, نازنین امیرزاده, محمد رضا اسدی زارچ
بررسی اثرات گردشگری فیلم بر روی تصویر ادراک‌شده مقصد و انگیزه سفر گردشگران به آذربایجان شرقی
گردشگری شهری(2022)
^محمد نجارزاده*, محمد رضا اسدی زارچ, مسعود آزادوار
جهانی شدن فرهنگی و اثرات آن بر سبک زندگی شهری: مطالعه موردی شهر اصفهان
فرهنگ مشاوره و روان درماني(2013)
^محمد نجارزاده*
ارزیابی عوامل موثر بر رضایتمندی کلی گردشگران خرید در شهرمرزی شهر بانه
نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی(2015)
^محمد نجارزاده*, ^علی اکبر امین بیدختی, 9012729005
بررسی رابطه جهانی شدن بر توسعه ­ی گردشگری فرهنگی
دومین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار(2015-05-19)
^محمد نجارزاده
بررسی رابطه جهانی‌شدن فرهنگی با تمایل به گردشگری‌برون‌مرزی (مطالعه موردی: شهر بجنورد)
دومین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار(2015-05-19)
^محمد نجارزاده
نقش دانشگاه سمنان در آموزش نیروی انسانی متخصص گردشگری و چالش‌های پیش‌روی آن
دومین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار(2015-05-19)
^محمد نجارزاده
اکوتوریسم در استان چهارمحال و بختیاری راهی بسوی توسعه پایدار
دومین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار(2015-05-19)
^محمد نجارزاده
نقش سرمایه اجتماعی در تشویق رفتارهای ساکنان طرفدار محیط زیست در جامعه مبتنی بر اکوتوریسم
دومین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار(2015-05-19)
^محمد نجارزاده
جاذبه های گردشگری روستای قلات؛ راهی برای رسیدن به توسعه روستایی
دومین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار(2015-05-19)
^محمد نجارزاده
بررسی اثرات فرهنگی توسعه گردشگری بر ادراکات جامعه میزبان: مطالعه موردی شهرستان بابلسر
دومین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار(2015-05-19)
^محمد نجارزاده, سید مجتبی زرگر
بررسی نقش محتوای آموزشی در رفتارهای حفاظت از محیط زیست و اکوتوریسم در دانش آموزان مورد مطالعه
دومین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار(2015-05-19)
^محمد نجارزاده
بررسی راهکارهای رسیدن به توسعه پایداردر مناطق روستاییمنطقه مورد مطالعه: روستای قلات شیراز
کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری تبریز(2015-09-16)
^محمد نجارزاده, ^لیلا وثوقی
نقش سرمایه اجتماعی در گردشگری
اولین همایش ملی گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری ورزشی، سلامت و محیط زیست(2015-10-07)
^لیلا وثوقی, ^محمد نجارزاده
غذای محلی به عنوان راهی برای گریز از چالشهای جهانی شدن در مسیر توسعه پایدارگردشگری
اولین همایش ملی گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری ورزشی، سلامت و محیط زیست(2015-10-07)
^محمد نجارزاده
مدیریت تفاوت های فرهنگی با تمرکز بر ابعاد هوش فرهنگی (مطالعه موردی آژانسهای گردشگری)
اولین همایش ملی گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری ورزشی، سلامت و محیط زیست(2015-10-07)
^محمد نجارزاده
بررسی نقش مشارکت اجتماعی و تعلق اجتماعی در توسعه گردشگری روستایی
اولین همایش ملی گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری ورزشی، سلامت و محیط زیست(2015-10-07)
^محمد نجارزاده
روش های ارزیابی ارزش ویژه برند جهت توسعه مقاصد گردشگری محلی
همایش ملی توسعه پایدار گردشگری از تئوری تا عمل با رویکرد توسعه جوامع محلی(2016-05-10)
9311729001, ^محمد نجارزاده, ^زهره کیانی فیض آبادی
گردشگری رویداد راهکاری جهت توسعه جوامع محلی (مورد مطالع: جشن سده کرمان)
همایش ملی توسعه پایدار گردشگری از تئوری تا عمل با رویکرد توسعه جوامع محلی(2016-05-10)
^محمد نجارزاده, 9411730002, 9411729010
نقش موسیقی اقوام در توسعه گردشگری محلی و فرهنگی (مورد مطالعه طوایف بلوچ)
همایش ملی توسعه پایدار گردشگری از تئوری تا عمل با رویکرد توسعه جوامع محلی(2016-05-10)
^محمد نجارزاده, 9411730003, 9311730002
خشکی زاینده رود و اثر آن بر فعالیت های گردشگری شهر اصفهان
همایش ملی توسعه پایدار گردشگری از تئوری تا عمل با رویکرد توسعه جوامع محلی(2016-05-10)
9411729002, ^محمد نجارزاده, 9411730001
بررسی کیفیت زندگی جامعه در بستر توسعه گردشگری
سومین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار(2016-12-20)
^محسن فرهادی نژاد*, ^محمد نجارزاده, 9311729008
رابطه میان گردشگری و کیفیت زندگی
سومین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار(2016-08-24)
^محسن فرهادی نژاد, ^محمد نجارزاده, 9311729008*
مدیریت گردشگری پایدار در حوزه گردشگری آبی
اولین همایش ملی پایداری کسب و کار(2016-12-27)
^سید عباس ابراهیمی, ^محمد نجارزاده, 9412729001
نقش اعتبار منابع توصیه های شفاهی الکترونیکی در رفتار گردشگر
دومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری(2017-07-05)
^محمد نجارزاده*, ^سید عباس ابراهیمی, 9411729008
تبلیغات گردشگری و انگیزه سفر
دومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری(2017-07-05)
^محمد نجارزاده*, ^سید عباس ابراهیمی, 9411729009
مروری بر رابطه بین عملکرد راهنمای تور و رضایت گردشگران
اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران(2017-09-16)
9411729004, ^محمد نجارزاده*, ^زهره کیانی فیض آبادی
امکان سنجی ظرفیت های گردشگری مضمون محور، شیوه ای نوین در بازاریابی گردشگری
همایش ملی بازاریابی گردشگری پایدار(2019-05-01)
^محمد نجارزاده*, ذبیح الله ترابی, 9611729006
تاثیر دیدگاه واسطه های گردشگری بر تصویر مقصد گردشگری؛ مورد مطالعه: دیدگاه واسطه های گردشگری بر تصویر کشور ترکیه
همایش ملی بازاریابی گردشگری پایدار(2019-05-01)
^محمد نجارزاده, ^زهره کیانی فیض آبادی, 9612729001*
نقش مضامین آموزشی در هدایت تربیتی دانش‌آموزان جهت برخورد مناسب با طبیعت و هنجارهای طبیعت گردی
اولین همایش ملی توسعه گردشگری در ایران؛ پشتیبانی ها و مانع زدایی ها(2022-03-09)
^علی رنگچیان*, ^محمد نجارزاده
بررسی بازاریابی سبز به عنوان شیوه مناسب بازاریابی طبیعت گردی در استان تهران
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^علی اکبر امین بیدختی, ^محمد نجارزاده
اکوتوریسم در استان سمنان، راهی به سوی توسعه پایدار
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^محمد نجارزاده
اکوتوریسم به عنوان ابزاری جهت حفاظت از تنوع زیستی
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^لیلا وثوقی, ^محمد نجارزاده
برگزاری تورهای میادین جنگ در ایران
نخستین همایش ملی گردشگری(2014-05-28)
^لیلا وثوقی, ^محمد نجارزاده
مقايسه تطبيقي راهكارهاي توسعه پايدار گردشگري بين بناهاي ميراث جهاني و ميراث ملي مورد مطالعه:شهر شيراز و شهر جهاني يزد
باقري سولماز(تاریخ دفاع: 1402/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير توسعه اكوتوريسم در توانمندسازي زنان روستايي (مورد مطالعه: منطقه الموت غربي)
جلالي نيا ميترا(تاریخ دفاع: 1402/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي الگوي انتخاب مقصد برمبناي نظريه رفتار برنامه¬ريزي شده در گردشگري (مورد مطالعه شهرستان خرم آباد)
ملكي فرد بهناز(تاریخ دفاع: 1401/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
امكان سنجي گردشگري طبيعت محور كودكان با تاكيد بر آموزش پوشش گياهي و جانوري (مورد مطالعه : پارك هاي اصفهان)
عباسيان حديثه(تاریخ دفاع: 1401/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير بازاريابي رسانه هاي اجتماعي بر برند مقصد گردشگري (مورد مطالعه: شهرستان سمنان)
خوش اخلاق جانبهان محبوبه(تاریخ دفاع: 1402/04/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عوامل موثر بر كيفيت زندگي جوانان استان سمنان با تاكيد بر بخش گردشگري
افرادي مايده(تاریخ دفاع: 1401/08/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي وضعيت ازدواج جوانان استان سمنان و نقش تورهاي آموزشي ارتباط موثر بر شناخت پيش از ازدواج جوانان
كمندي عطيه(تاریخ دفاع: 1401/10/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
زيباشناسي گردشگردي با توجه به نگرش مكتب رمانتي‌سيزم به طبيعت (مطالعه و كاربست: استان سمنان)
همايوني فايزه(تاریخ دفاع: 1402/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثيرطبيعت گردي بر اشتغال و فرصت هاي توسعه محلي
جعفريان سياوش رضا(تاریخ دفاع: 1401/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي دلايل انتخاب مقصد گردشگري با استفاده از رويكرد علوم اعصاب
خادم فاطمه(تاریخ دفاع: 1401/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش اينفلوئنسرها در معرفي مقصدهاي گردشگري (مورد مطالعه: استان زنجان)
محمدي مريم(تاریخ دفاع: 1402/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير نوآوري محصول بر عملكرد كسب و كارهاي گردشگري در طول همه گيري كرونا
اردلان ارينا(تاریخ دفاع: 1401/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير برنامه ريزي استراتژيك و مديريت منابع انساني در دستيابي به پايداري هتل هاي شهر نجف
عجينه يوسف(تاریخ دفاع: 1400/11/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي نقش بازاريابي الكترونيكي در توسعه گردشگري عراق (مورد مطالعه: جاذبه‌هاي گردشگري بابل)
الغرابي وليد(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بازاريابي الكترونيكي وتاثير آن بر رفتار مصرف كننده در گردشگري (مورد مطالعه : كربلا)
الغالبي عباس(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير گردشگري خانه هاي دوم بر توسعه پايدار شهميرزاد
خليلي پالندي فريبا(تاریخ دفاع: 1400/11/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تأثير توسعه گردشگري خانه هاي دوم بر معيشت پايدار جامعه محلي (مورد مطالعه: نواحي روستايي استان قم)
طلعتي احد فاطمه(تاریخ دفاع: 1400/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عوامل موثر بر وفاداري به مقصدهاي گردشگري كشاورزي با ميانجيگري نقش كيفيت خدمات گردشگري كشاورزي (مورد مطالعه : مناطق روستايي الموت قزوين)
طاهرخاني مهرافرين(تاریخ دفاع: 1401/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش صنايع دستي در توانمند سازي زنان (مورد مطالعه :شهر آب پخش، استان بوشهر)
حكمت شعار فريده(تاریخ دفاع: 1401/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي اثرات اقتصاد اشتراكي بر صنعت گردشگري ايران
صارميان سميرا(تاریخ دفاع: 1401/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي و بهينه¬سازي قابليت¬هاي طبيعي و انسان ساخت وقفي در راستاي توسعه گردشگري استان سمنان
مجذوب سينا(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي بازاريابي گردشگري الكترونيكي در عراق و ارائه راه حل¬هاي عملي، (مورد مطالعه: كربلا)
العرد عبدالكريم(تاریخ دفاع: 1400/04/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير بازاريابي بر جذب گردشگر در شهر كربلا
وتوت زيد(تاریخ دفاع: 1400/04/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عوامل موثر بر توسعه كارآفريني در گردشگري ورزشي، مورد:مطالعه: پيست ديزين
علي كاهي مهرداد(تاریخ دفاع: 1400/06/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير مسئوليت اجتماعي مقصد بر رفتار مسئولانه¬زيست-محيطي، رضايت و ادراك ساكنان از گردشگري
توكلي علي(تاریخ دفاع: 1400/06/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه چارچوبي براي صدور گواهينامه سبز در صنعت هتلداري
شاهوراني ها اكرم السادات(تاریخ دفاع: 1400/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير صلاحيت كاربر و ويژگي هاي فناوري هاي هوشمند گردشگري (STT ) بر كسب رضايت از تجربه ي سفر
روان به سحر(تاریخ دفاع: 1400/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير رسانه هاي اجتماعي در توسعه گردشگري
روهنده مارال(تاریخ دفاع: 1400/06/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثرگذاري مهارت هاي ارتباطي و بايدها و نبايدهاي فرهنگي – اجتماعي جامعه ميزبان در جذب گردشگران (مورد مطالعه : شهر يزد)
طاهري اميرحسين(تاریخ دفاع: 1400/11/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
امكان سنجي تاثير داستان سرايي مجازي بر شكل گيري انگيزه سفر در گردشگران
ناجي پور فريد(تاریخ دفاع: 1399/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير تجربه گردشگري خلاق بر خاطرات، رضايت و نيات رفتاري گردشگران (مورد مطالعه : گردشگران شيراز)
نيك خواه فرناز(تاریخ دفاع: 1399/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
عوامل مؤثر بر تمايلات رفتاري در گردشگري ماجراجويانه
حقيقي فاطمه زهرا(تاریخ دفاع: 1399/11/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير نگرش و ويژگي هاي مشتريان هتل بر رضايتمندي آنها
آريا مليكا(تاریخ دفاع: 1399/07/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش سفرهاي خانوادگي در تقويت ويژگي هاي شخصيت اجتماعي دانش آموزان
حميدي پور مليحه(تاریخ دفاع: 1399/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي و رتبه بندي قابليت¬هاي رسانه هاي اجتماعي در توسعه اكوتوريسم(مورد مطالعه: شمال خوزستان)
زغيبي قناد امير(تاریخ دفاع: 1399/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
درك نقش غذاي محلي و رفتار مرتبط با غذا بر وفاداري گردشگران به مقصد (مطالعه موردي : شوشتر و دزفول)
شفيع سكينه(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مقايسه اي نقاط قوت و ضعف در توسعه اكوتوريسم در جزاير ساموئي (تايلند) و جزيره قشم (ايران)
سموئي پژمان(تاریخ دفاع: 1399/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش مديريت محلي در توسعه زيست محيطي و اقتصادي نواحي مبتني بر اكوتوريسم (مورد مطالعه دهستان برغان)
خزائي فاطمه(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنجش نگرش جوامع محلي نسبت به اثرات اقتصادي و اجتماعي توسعه طبيعت گردي (مورد مطالعه دهستان خندان بخش طارم سفلي)
كلهر رقيه(تاریخ دفاع: 1398/10/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين ميزان نقش اعتماد و تعهد مذهبي بر نگرش و رضايت بيمار در گردشگري پزشكي
زادسري مهدي(تاریخ دفاع: 1398/04/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير ديدگاه واسطه هاي گردشگري برتصوير مقصد گردشگري
اميرزاده نازنين(تاریخ دفاع: 1398/09/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
امكان سنجي ظرفيت هاي گردشگري مضمون محور،راهكارهاي نوين جهت توسعه گردشگري
خدايي افسانه(تاریخ دفاع: 1398/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
گردشگري باستان شناسي رويكرد خلاقانه در توسعه گردشگري
كاميابي فاطمه(تاریخ دفاع: 1398/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير مشاركت جامعه محلي در حفاظت از ميراث فرهنگي و توسعه گردشگري مطالعه موردي : مسجد تاريخانه دامغان
داوراني مينا(تاریخ دفاع: 1398/10/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و ضعيت نظام آموزش و پرورش در توسعه اكوتوريسم و حفاظت از محيط زيست
لعل گندمي شهناز(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نماد پردازي در توسعه گردشگري ؛ نقش افسانه و اسطوره سازي در جذب گردشگر
گلابي سيده گل آرا(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي ظرفيت هاي كارآفريني اقامتگاه هاي بوم گردي، مطالعه موردي اقامتگاه بوم گردي شيراز
قدرت زاده راضيه(تاریخ دفاع: 1398/06/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير رسانه و محصولات فرهنگي بر جذب گردشگران مطالعه موردي : رسانه هاي تصويري
فروغي فر فرزانه(تاریخ دفاع: 1397/08/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير جهاني شدن بر پايداري مقاصد گردشگري تاريخي – فرهنگي (مورد مطالعه : شهر شيراز
عزيزي دارنجاني سپيده(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير گردشگري مذهبي بر كيفيت زندگي مردم شهر مشهد
علي اكبري مرجان(تاریخ دفاع: 1397/09/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش ميانجي تصويرمقصد و رضايت گردشگر در رابطه كيفيت و ارزش با وفاداري در مقاصد گردشگري روستايي
اسدي زارچ محمدرضا(تاریخ دفاع: 1397/02/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش هم آفريني در نيات رفتاري مشتريان نمايشگاه هاي صنايع دستي و گردشگري
غناء الناز(تاریخ دفاع: 1397/04/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي اثرات زيست محيطي اقامتگاه هاي سبز (مطالعه موردي : اكوكمپ متين آباد)
جعفري نرگس(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش ميانجي توسعه اكوتوريسم در رابطه با حفاظت از محيط زيست با توسعه پايدار (مطالعه موردي : ژئوپارك قشم)
ملكاء اشتياني عباس(تاریخ دفاع: 1396/10/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي جاذبه هاي ژئوتوريسمي چشمه باداب سورت
امتي زينب(تاریخ دفاع: 1396/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
عوامل موثر بر موفقيت كسب و كارهاي كوچك و متوسط در گردشگري (مورد مطالعه : اقامتگاه هاي بومي شهر يزد)
يعقوبي محبوبه(تاریخ دفاع: 1396/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
موانع جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در صنعت هتل ايران
جعفري نرگس(تاریخ دفاع: 1396/09/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير تعهد سازماني بر كيفيت خدمات گردشگري
رجبي نگار(تاریخ دفاع: 1396/06/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير گردشگري رويداد بر توانمندسازي زنان نواحي روستايي (مطالعه موردي : استان سمنان)
صاحب سرا شيوا(تاریخ دفاع: 1396/04/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي عوامل موثر بر تاب آوري سازماني در صنعت هتلداري ايران و ارائه استراتژي هاي تقويت آن (مطالعه موردي : هتل هاي شهر اصفهان)
شيخ حسني خشايار(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش تكنولوژي و مدرن سازي حمل و نقل ريلي در توسعه گردشگري مورد مطالعه قطارهاي مسير مشهد
قلوبي الدوز(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير تبليغات برند گردشگري در رسانه هاي اجتماعي جهت شكل گيري انگيزه سفر
گلستانه رضوان(تاریخ دفاع: 1396/06/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اراهكارهاي ارتقا گردشگري آبي در استان خوزستان
بلك فيروزه(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر يادگيري زبانهاي خارجي در توسعه گردشگري ايران (مورد مطالعه : يادگيري زبان انگليسي)
اميربك زاده كلاتي عزت(تاریخ دفاع: 1396/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه ميان منابع توصيه هاي شفاهي الكترونيكي با رفتار مصرف كننده گردشگري
دير گندم نرجس(تاریخ دفاع: 1396/06/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر توسعه گردشگري غذا با تمركز بر آميخته بازاريابي (مطالعه موردي : خراسان رضوي)
ذوالفقاري زهرا(تاریخ دفاع: 1395/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير محتواي وب سايت هاي گردشگري بر پذيرش بازاريابي الكترونيك
شيرخاني مليكا(تاریخ دفاع: 1395/12/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثرات ادراك شده گردشگري بر كيفيت زندگي ساكنان و ميزان حمايت آنها از گردشگري
مهري فاطمه(تاریخ دفاع: 1395/10/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
جهانيان بهنميري روح اله(تاریخ دفاع: 1394/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي اثرات اقتصادي و اجتماعي احداث سدهاي مخزني (مطالعه موردي : سد سيازاخ)
اكبرزاده پيمان(تاریخ دفاع: 1395/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تطبيقي اثر محتواي آموزشي در رفتارهاي زيست محيطي و اكوتوريسمي در دانش آموزان شهر و روستا (مطالعه موردي: دبيرستان هاي شهر سمنان و روستاهاي اطراف)
رضائي شهميرزادي مرضيه(تاریخ دفاع: 1395/07/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عوامل موثر برظرفيت هاي اكوتوريسمي تالاب ها وارائه راهكارهاي عملي جهت بهره برداري از آنها (مطالعه موردي تالاب گاوخوني اصفهان)
مسعودي مرغملكي حميدرضا(تاریخ دفاع: 1394/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش سرمايه اجتماعي در تشويق رفتارهاي ساكنان در جامعه مبتني بر اكوتوريسم (مطالعه موردي: استان چهارمحال و بختياري)
غلامي ارجنكي لعيا(تاریخ دفاع: 1395/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي وضعيت امنيت گردشگري از نظر نيروي انتظامي و نقش آن در بهبود وضعيت امنيت گردشگران (مطالعه موردي: استان سمنان)
شيباني علي(تاریخ دفاع: 1395/07/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عوامل موثر بر ارزش ويژه برند مقصد گردشگري (مورد مطالعه : شهرستان سوادكوه)
جعفري وحيده(تاریخ دفاع: 1395/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير هوش فرهنگي بر روند مديريت تفاوت هاي فرهنگي(مطالعه موردي: مديران و راهنمايان تور آژانس هاي مسافرتي منطقه 1، 2 و 3 تهران)
بخشي الميرا(تاریخ دفاع: 1394/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثرات گردشگري فيلم بر روي تصوير ادراك شده و انگيزه سفر گردشگران. مطالعه موردي : آذربايجان شرقي
آزادوار مسعود(تاریخ دفاع: 1394/03/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارتباط بين مديريت مقصد سايت هاي ميراث جهاني يونسكو و توسعه ي گردشگري (مطالعه موردي : كاخ گلستان)
رضائي مهسا(تاریخ دفاع: 1394/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي رابطه بين سرمايه اجتماعي و سرمايه انساني در كارافريني گردشگري، مطالعه موردي مشهد
احسانفر سعيد(تاریخ دفاع: 1394/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
امكان سنجي گردشگري روستايي، راهكاري جهت رسيدن به توسعه(مطالعه موردي : روستاي قلات شيراز)
نعمت الهي مجيد(تاریخ دفاع: 1394/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش غذاي محلي در توسعه گردشگري با تمركز بر بازاريابي و توسعه اقتصادي- منطقه مورد مطالعه : استان گيلان
زماني كاسماني سپيده(تاریخ دفاع: 1394/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش بازاريابي سبز در توسعه مناطق اكوتوريستي با ميانجيگري عنصر فرهنگي- مورد مطالعه : قره سو
صديقي عبداله(تاریخ دفاع: 1394/03/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نوع شناسي گردشگران فرهنگي مبتني بر متغيرهاي جمعيت شناسي و رفتاري- مطالعه موردي شهر كاشان
كاشاني عالي زهره(تاریخ دفاع: 1394/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
قاسمي مهديه(تاریخ دفاع: 1393/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثرات اجتماعي فرهنگي توسعه گردشگري بر ادراكات جامعه ميزبان (مورد مطالعه : شهر بابلسر)
كريمي سوده(تاریخ دفاع: 1393/11/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير تعاملات فرهنگي گردشگران در مقاصد گردشگري مورد مطالعه : استان سمنان
عدالت فر منيره(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه الگوي مناسب براي بازاريابي طبيعت گردي (مورد مطالعه : شهرستان تهران)
حسني نيلوفر(تاریخ دفاع: 1393/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تطبيقي صنعت گردشگري تركيه، مالزي، دبي و ايران و تدوين راهكارهاي بهبود گردشگري ايران
بلدي شهرزاد(تاریخ دفاع: 1393/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عوامل موثر بر انگيزش گردشگران جنگ(مطالعه موردي : كاروان راهيان نور)
رجبي مقدم بادي نيلوفر(تاریخ دفاع: 1393/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثيرات جهاني شدن فرهنگي بر مقاصد گردشگري(مطالعه موردي: منطقه گردشگري اورامان)
حكيمي اميد(تاریخ دفاع: 1393/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه بين جهاني شدن و گردشگري برون مرزي در خانواده هاي ايراني (مطالعه موردي : شهر بجنورد)
فخرطه مرضيه(تاریخ دفاع: 1393/11/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عوامل موثر بر تمايل مشتريان در استفاده از وب سايت¬هاي گردشگري با تاكيد بر وب سايت آژانس¬هاي مسافرتي
سنگي مژگان(تاریخ دفاع: 1393/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
مرادنژاد جمال(تاریخ دفاع: 1392/03/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
قوانین جدید بازاریابی و روابط عمومی
قوانین جدید بازاریابی و روابط عمومی
بررسی راهبردهای عملیاتی به منظور ارتقای منابع وقف در استان سمنان
(2021-05-03 00:00:00)
بررسی وضعیت امنیت گردشگری از منظر نیروی انتظامی و ارایه راهکارهایی برای بهبود آن (مورد: استان سمنان)
(2022-05-14 00:00:00)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
تحلیل رفتار جهانگردی و تعامل فرهنگی   (679 بار دانلود)
رشته : مدیریت گردشگری , گرایش : بازاریابی گردشگری- برنامه ریزی توسعه گردشگری
سامانه های اطلاعاتی در جهانگردی   (670 بار دانلود)
رشته : مدیریت گردشگری , گرایش : بازاریابی گردشگری- برنامه ریزی توسعه گردشگری
مکتب ها و نظریه های جغرافیایی   (609 بار دانلود)
رشته : طبیعت گردی
شناخت فرهنگ ملل   (668 بار دانلود)
رشته : گردشگری
برنامه ریزی و طراحی اکوتوریسم   (722 بار دانلود)
رشته : طبیعت گردی
زبان انگلیسی   (576 بار دانلود)
رشته : گردشگری
تجزيه وتحليل مسائل اجتماعي ايران   (619 بار دانلود)
رشته : مدیریت گردشگری
بنيانهاي نظريه اي برنامه ريزي   (671 بار دانلود)
رشته : طبیعت گردی
زبان انگلیسی مکالمه   (625 بار دانلود)
رشته : مدیریت گردشگری
فرهنگ عامه   (624 بار دانلود)
رشته : مدیریت گردشگری
کلیات حقوق   (658 بار دانلود)
رشته : گردشگری
مبانی جامعه شناسی گردشگری   (716 بار دانلود)
رشته : گردشگری
مبانی مردم شناسی (گردشگری)   (643 بار دانلود)
رشته : مدیریت گردشگری

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

دانشگاه سمنان، دانشكده گردشگري, گروه مديريت گردشگری، اتاق 124
mnajjarzadeh@semnan.ac.ir
(+98)2331535583

فرم تماس