محمد نجارزاده

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

كليات حقوق

کلاس مجازي دکتر محمد نجارزاده - کلیات حقوق جلسه اول مجازی 19/1/1399

 

کلاس مجازي دکتر محمد نجارزاده - کليات حقوق جلسه دوم مجازي 26/1/1399

 

کلاس مجازي دکتر محمد نجارزاده - کليات حقوق جلسه سوم مجازي 2/2/1399

 

کلاس مجازي دکتر محمد نجارزاده - كليات حقوق جلسه چهارم مجازي 9/2/1399

 

کلاس مجازي دکتر محمد نجارزاده - کليات حقوق جلسه پنجم مجازي 16/2/1399

 

کلاس مجازي دکتر محمد نجارزاده - کليات حقوق جلسه ششم مجازي 23/2/1399

 

کلاس مجازي دکتر محمد نجارزاده - کليات حقوق جلسه هفتم مجازي 23/2/1399

 

کلاس مجازي دکتر محمد نجارزاده - کليات حقوق جلسه هشتم مجازي 27/2/1399

 

کلاس مجازي دکتر محمد نجارزاده - کليات حقوق جلسه نهم مجازي 27/2/1399

 

کلاس مجازي دکتر محمد نجارزاده - کليات حقوق جلسه دهم مجازي 30/2/1399

 

کلاس مجازي دکتر محمد نجارزاده - کليات حقوق جلسه يازدهم مجازي 30/2/1399

 

کلاس مجازي دکتر محمد نجارزاده - کليات حقوق- جلسه دوازدهم مجازي6/3/1399

 

کلاس مجازي دکتر محمد نجارزاده - کليات حقوق - جلسه سيزدهم مجازي6/3/1399

 

کلاس مجازي دکتر محمد نجارزاده - کليات حقوق - جلسه چهاردهم مجازي13/3/1399

 

 

بازگشت به بلاگ
دسته بندی : لينك دروس , بازدید:557 , تاریخ انتشار : 1399/02/03